3D CBCT & CROWN DOWN

Hastaya Güven Verir

Minimize edilmiş radyasyon dozları ile  3D protetik yaklaşım  hastaya güven verir. Bunun sağladığı imkanlar tedavideki başarı oranı yukarı taşınır.